รางวัลที่ได้รับ

อนันตรา เวเคชั่น คลับคว้าสองรางวัลอันทรงเกียรติ

จาก American Resort Development Association ผู้นำในธุรกิจเจ้าของกรรมสิทธิ์ร่วมระดับหรูแห่งเอเชีย ได้รับหนึ่งในรางวัลเกียรติยศสูงสุดของสมาคม: ACE International Project of Excellence Award

อ่านทั้งหมด


อนันตรา เวเคชั่น คลับ เข้ารับรางวัล RCI President Club Award

การดำเนินการสู่ความเป็นเลิศอย่างไม่หยุดยั้งของเราเป็นที่ล่วงรู้ทั่วไป ดังจะเห็นได้ว่าความสำเร็จของเราในปี 2553 เป็นที่ยอมรับนับถือ โดยมีการเสนอชื่ออนันตรา เวเคชั่น คลับ เข้ารับรางวัล RCI President Club Award

อ่านทั้งหมด