นโยบายความเป็นส่วนตัว

การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าและพนักงานของเราเป็นหนึ่งในนโยบายหลักของโรงแรมในเครือไมเนอร์ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ครอบคลุมโรงแรมในเครือไมเนอร์ทั้งหมด

ลูกค้าและผู้สมัครงานจะต้องอ่านนโยบายนี้ก่อนที่จะส่งข้อมูลส่วนลุคคล ข้อมูลส่วนลุคคลคือข้อมูลทุกอย่างที่เกี่ยวข้องหรือระบุความเป็นส่วนตัวของบุคคล (เช่น ชื่อ ที่อยู่ รายละเอียดการติดต่อ เป็นต้น)

ลูกค้าจะต้องรับรองว่าบุตรที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี จะไม่ส่งข้อมูลส่วนลุคคลใดๆ มาให้เราโดยไม่ได้รับอนุญาต

ภายในขอบเขตของนโยบายนี้ กลุ่มโรงแรมในเครือไมเนอร์ขอรับรองว่า เราจะ:

 • อธิบายวัตถุประสงค์และวิธีการจัดเก็บข้อมูลส่วนลุคคล ที่เราได้ร้องขอ 
 • ใช้ข้อมูลส่วนลุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ที่กล่าวไว้ในนโยบายนี้เท่านั้น 
 • ขอข้อมูลส่วนลุคคลเฉพาะที่จำเป็น และมีมาตรการในการอัพเดทข้อมูลดังกล่าวอยู่เสมอ 
 • เก็บรักษาข้อมูลส่วนลุคคลตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด 
 • ให้ลูกค้าและผู้สมัครงานมีช่องทางที่จะสามารถเข้าถึง แก้ไข ปรับปรุง หรือลบข้อมูลส่วนลุคคลของตัวเองได้ 
 • เก็บรักษาข้อมูลส่วนลุคคลที่เราได้รับจากลูกค้าและผู้สมัครงานเป็นความลับและมีระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูล นอกจากมีกฎหมายกำหนดให้เราต้องเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าว

ขอบเขต

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของโรงแรมในเครือไมเนอร์ครอบคลุมกรณีดังต่อไปนี้:

 1. เว็บไซต์ทั้งหมดของโรงแรมในเครือไมเนอร์
 2. การจัดการข้อมูลที่ได้รับจากโรงแรม ร้านอาหาร หรือจุดขายอื่นๆ ของเรา

1. การเก็บรักษาและการจัดการข้อมูลส่วนลุคคล

ในฐานะลูกค้าของโรงแรมในเครือไมเนอร์ เราอาจขอข้อมูลส่วนลุคคลของท่าน และ/หรือข้อมูลส่วนลุคคลของสมาชิกในครอบครัวของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกันเช่น

 1. ข้อมูลการติดต่อ: ชื่อ สัญชาติ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล ที่อยู่ เป็นต้น 
 2. วัน เดือน ปี เกิด 
 3. รายละเอียดบัตรเครดิต 
 4. หมายเลขบัตรลูกค้าประจำ 
 5. วันที่เดินทางถึงและวันที่เดินทางกลับจากโรงแรม ร้านอาหาร หรือจุดขายอื่นๆ ของเรา 
 6. ข้อมูลเกี่ยวกับเด็ก: ชื่อ วัน เดือน ปี เกิด อายุ และ อีเมล 
 7. สิ่งที่สนใจและความชอบส่วนตัว: เช่น ที่ตั้งของห้องพักที่ต้องการ ห้องพักแบบสูบบุหรี่หรือไม่สูบบุหรี่ ประเภทห้องพักและเตียงนอนที่ต้องการ หนังสือพิมพ์ที่ชอบอ่าน เป็นต้น 
 8. ความเห็นจากลูกค้าในระหว่างหรือหลังจากการเข้าพักที่โรงแรมในเครือไมเนอร์

ในฐานะผู้สมัครงานหรือผู้ฝึกงานที่โรงแรมในเครือไมเนอร์ เราอาจขอข้อมูลส่วนลุคคลจากท่านดังต่อไปนี้:

 1. ข้อมูลการติดต่อ: ชื่อ สัญชาติ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล ที่อยู่ เป็นต้น 
 2. วัน เดือน ปี เกิด 
 3. ความสนใจและเหตุผลที่เลือกสมัครงานกับเรา 
 4. ประวัติการศึกษา การฝึกอบรม และประสบการณ์การทำงาน 
 5. ประวัติการทำงาน (CV) 

เราจะไม่ขอข้อมูลที่เป็นเรื่องอ่อนไหว เช่น ศาสนาหรือความเชื่อปรัชญา ความคิดเห็นด้านการเมือง ข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพ เชื้อชาติ ความชื่นชอบทางเพศ หรือการเป็นสมาชิกสหภาพ

อาจมีการขอข้อมูลส่วนลุคคลในสถานการณ์ที่แตกต่างกัน รวมถึง (แต่ไม่จำกัดเพียง) กรณีดังต่อไปนี้:

 1. การเข้าร่วมในโปรแกรมการตลาดต่างๆ (การสมัครสมาชิกจดหมายข่าวเพื่อรับข้อเสนอ/โปรโมชั่นต่างๆ ลงทะเบียนในโปรแกรมสมาชิก การตอบแบบสอบถาม และ/หรือข้อเสนอแนะจากลูกค้า การแข่งขัน โซเชียลมีเดียและการส่งเสริมการตลาดผ่านทาง SMS) 
 2. กิจกรรมของโรงแรม (เช่น การจองห้องพักหรือโต๊ะรับประทานอาหาร การเช็คอินและเช็คเอ้าท์ และการร้องเรียนหรือคำร้องขอ) 
 3. การให้ข้อมูลจากผู้ประกอบการด้านธุรกิจนำเที่ยว บริษัทตัวแทนนำเที่ยว หรือระบบการสำรองห้องพักออนไลน์
 4. กิจกรรมบนอินเทอร์เน็ต (เชื่อมต่อกับเว็บไซต์ของเครือโรงแรมไมเนอร์ การกรอกแบบฟอร์มเพื่อขอข้อมูลผ่านทางออนไลน์ เช่น การสำรองห้องพักออนไลน์ การตอบแบบสอบถาม เป็นต้น) 
 5. การสมัครงานหรือสมัครฝึกงาน 

2. วัตถุประสงค์สำหรับการขอข้อมูลส่วนลุคคล

วัตถุประสงค์สำหรับการขอข้อมูลส่วนลุคคลมีดังต่อไปนี้:

 1. การจัดการสำรองห้องพักและการเข้าพักของลูกค้า 
 2. การพัฒนาคุณภาพการบริการที่เรามอบให้กับลูกค้าทั้งที่โรงแรม ร้านอาหาร และจุดขายอื่นๆ ของเรา เพื่อที่จะได้มีความเข้าใจในความต้องการของลูกค้า และยกระดับการบริการให้เหนือความคาดหมายของลูกค้า 
 3. การปรับเปลี่ยนบริการของเราให้เป็นแบบส่วนบุคคล 
 4. การส่งจดหมายข่าว โปรโมชั่น และเอกสารการตลาดต่างๆ ลูกค้าสามารถยกเลิกการสมัครสมาชิกเพื่อรับบริการจดหมายข่าวของเราได้ทางอีเมล โดยการคลิกการเชื่อมโยงของจดหมายข่าวที่เราส่งให้ทางอีเมล 
 5. การรับสมัครพนักงานของโรงแรมในเครือไมเนอร์ 

3. การแบ่งปันข้อมูลส่วนลุคคล

กลุ่มโรงแรมในเครือไมเนอร์อาจแบ่งปันข้อมูลส่วนลุคคลของลูกค้าหรือผู้สมัครกับ:

 1. พนักงานโรงแรมในเครือไมเนอร์: เพื่อให้บริการตามที่ร้องขอ และ/หรือ เพื่อจัดการฐานข้อมูลสำหรับลูกค้าหรือผู้สมัคร (ตามที่ได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานบังคับกฎระเบียบด้านการป้องกันข้อมูลที่เกี่ยวข้อง) 
 2. หน่วยงานราชการในท้องที่ – ในกรณีที่จำเป็นต้องแสดงข้อมูลตามกฎหมายของท้องถิ่นหรือกรณีที่เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการสอบสวนภายในโรงแรมในเครือไมเนอร์ ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับของกฎหมาย 

โรงแรมในเครือไมเนอร์มีสิทธิ์ที่จะส่งต่อข้อมูลส่วนลุคคลในกรณีที่มีการขายหรือโอนกรรมสิทธิ์บางส่วนหรือทั้งหมดของบริษัท

ในกรณีที่มีการส่งต่อข้อมูลส่วนลุคคลไปยังบุคคลที่สาม เราจะยึดถือปฏิบัติตามข้อบังคับและกฎหมายอย่างเคร่งครัดและเราจะพยายามอย่างสุดความสามารถที่จะทำให้มั่นใจได้ว่าบุคคลที่สามดังกล่าวนั้นจะใช้ข้อมูลส่วนลุคคลในการดำเนินการที่เหมาะสมกับนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้

4. การเข้าถึง การเปลี่ยนแปลง และการลบข้อมูลส่วนลุคคล

ลูกค้าและผู้สมัครสามารถเข้าถึง แก้ไข เพิ่มเติม อัพเดท หรือลบข้อมูลส่วนลุคคลของตนได้โดยติดต่อโรงแรมในเครือไมเนอร์ทางอีเมล: privacy.corporate@minor.com เราจะดำเนินการกับคำร้องขอดังกล่าวโดยเร็วที่สุด โรงแรมในเครือไมเนอร์อาจขอสำเนาบัตรประชาชนเพื่อป้องกันความเป็นส่วนตัวของลูกค้าและยืนยันตัวบุคคลก่อนที่จะทำการเปลี่ยนแปลงใดๆ

5. ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนลุคคล

โรงแรมในเครือไมเนอร์ได้นำมาตรการสำหรับองค์กรและด้านเทคนิคที่จำเป็นมาปฏิบัติโดยสอดคล้องกับข้อกำหนดทางกฎหมาย ด้วยมีเป้าหมายที่จะปกป้องรักษาข้อมูลส่วนลุคคลของลูกค้าและผู้สมัครงาน และเพื่อให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลจะถูกเก็บเป็นความลับตามหลักการที่ได้อธิบายไว้ในนโยบายนี้

เมื่อมีการร้องขอข้อมูลเกี่ยวกับบัตรเครดิต ข้อมูลเหล่านี้จะถูกรับ-ส่งผ่านระบบรักษาความปลอดภัยของโรงแรมในเครือไมเนอร์  (SSL-Secured Sockets Layer) ทั้งนี้ ท่านต้องใช้บราวเซอร์ที่อนุญาตให้ใช้ระบบ SSL เช่น Microsoft Internet Explorer หรือ Google Chrome

6. การทบทวนใหม่

เราอาจแก้ไขปรับปรุงนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้เป็นครั้งคราว ด้วยเหตุนี้ เราจึงแนะนำให้ท่านอ่านข้อมูลป็นประจำ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ถูกอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2560

7. การติดต่อ / สอบถาม

หากท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ โปรดติดต่อโรงแรมในเครือไมเนอร์ตามที่อยู่อีเมลต่อไปนี้: privacy.corporate@minor.com

นโยบายเกี่ยวกับคุกกี้

โรงแรมในเครือไมเนอร์ใช้คุกกี้บนเว็บไซต์นี้เพื่อปรับปรุงระบบและเนื้อหาบนเว็บไซต์ อีกทั้งเพื่อช่วยยกระดับบริการให้ผู้ใช้งานได้รับประสบการณ์ที่ดียิ่งขึ้น

เป้าหมายของข้อมูลนี้คือเพื่อชี้แจงตอบข้อสงสัยของผู้ใช้งานเกี่ยวกับการใช้คุกกี้บนเว็บไซต์ของโรงแรมในเครือไมเนอร์

คุกกี้คืออะไร

คุกกี้เป็นไฟล์ข้อความขนาดเล็กที่ได้รับการติดตั้งบนอุปกรณ์ของผู้ใช้งาน (คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ หรือแท็บเล็ต) เมื่อท่านเข้าไปเยี่ยมชมเว็บไซต์ของโรงแรมในเครือไมเนอร์ด้วยบราวเซอร์ คุกกี้จะช่วยให้เว็บไซต์จำอุปกรณ์ของผู้ใช้งานได้

ประโยชน์ของคุกกี้และสาเหตุที่โรงแรมในเครือไมเนอร์ต้องใช้คุกกี้บนเว็บไซต์ของโรงแรม

โรงแรมในไมเนอร์ใช้คุกกี้เพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับความเชื่อมโยง ประโยชน์ ความสนใจ ปริมาณ และความถี่ในการเยี่ยมชมเนื้อหาออนไลน์ของเรา อีกทั้งยังช่วยให้เราสามารถกำหนดวิธีการนำเสนอข้อมูลที่ตอบโจทย์ความสนใจของผู้ใช้งานได้มากที่สุด

คุกกี้ช่วยให้โรงแรมในเครือไมเนอร์เข้าใจถึงวิธีการที่ลูกค้าเข้าถึงเว็บไซต์ของเรา (การค้นหาผ่านอินเทอร์เน็ต คำแนะนำจากเว็บไซต์อื่น การโฆษณา เป็นต้น) และวิธีการที่ลูกค้าค้นหาข้อมูลจากหน้าหนึ่งไปยังอีกหน้าหนึ่งของเว็บไซต์

คุกกี้ยังช่วยให้เราทราบถึงความชอบของท่านด้วย เช่น ภาษาที่ใช้

อย่างไรก็ดี คุกกี้ไม่ได้เก็บข้อมูลใดๆ ที่เป็นข้อมูลส่วนลุคคลหรือที่สามารถใช้ระบุตัวผู้ใช้งานแต่ละคนได้

คุกกี้เหมือนกันหมดหรือไม่

ไม่ คุกกี้มีหลายประเภทที่แตกต่างกันออกไปตามรูปแบบการใช้งาน โดยขึ้นกับประเภทข้อมูลที่ต้องการค้นหาและทำการวิเคราะห์ และระยะเวลาที่คุกกี้จะถูกติดตั้งอยู่บนอุปกรณ์ของผู้ใช้งาน

เว็บไซต์ของเครือโรงแรมไมเนอร์ใช้คุกกี้ประภทใด

คุกกี้ที่โรงแรมในเครือไมเนอร์ใช้บนเว็บไซต์มีรูปแบบการใช้งานที่แตกต่างกัน เว็บไซต์ใช้คุกกี้เพื่อวิเคราะห์ว่าผู้ใช้งานสนใจข้อมูลใดบนหน้าเว็บไซต์และเข้าถึงเว็บไซต์ด้วยวิธีใด คุกกี้ประเภทนี้ช่วยให้เราสามารถวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากหน้าเว็บไซต์และปรับปรุงพัฒนาการค้นหาและเนื้อหาของเราได้

นอกจากนี้ ยังใช้คุกกี้ในการเก็บข้อมูลความชอบบางส่วนของผู้ใช้งาน เช่น ตัวเลือกภาษา หรือข้อมูลประจำตัวที่ใช้เพื่อเข้าถึงข้อมูลที่จำกัดผู้ใช้งาน

คุกกี้จะถูกติดตั้งอยู่ในอุปกรณ์ของผู้ใช้งานนานเท่าไร

โรงแรมในเครือไมเนอร์ใช้คุกกี้ที่มีระยะเวลาแตกต่างกันออกไป ทั้งแบบถาวรและแบบชั่วคราวบนคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ หรือแท็บเล็ต 

เว็บไซต์ใช้คุกกี้แบบถาวรเพื่อที่จะสามารถระบุได้ว่าผู้ใช้งานเดิมเข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์กี่ครั้ง และเพื่อช่วยให้เครือโรงแรมไมเนอร์สามารถรับรู้ได้ว่าเนื้อหาใดที่ผู้ใช้งานดังกล่าวสนใจ ข้อมูลนี้ถูกวิเคราะห์โดยองค์รวมเพื่อจะปรับปรุงเนื้อหาและการบริการอย่างเหมาะสม

เว็บไซต์ใช้คุกกี้แบบชั่วคราวซึ่งจะแอคทีฟก็ต่อเมื่อผู้ใช้งานกำลังใช้งานอยู่บนเว็บไซต์เท่านั้น คุกกี้ประเภทนี้เพียงช่วยให้โรงแรมในเครือไมเนอร์เข้าใจถึงความสนใจของผู้ใช้งานจากการเยี่ยมชมหน้าเว็บไซต์ต่างๆ และสามารถกำหนดช่องทางในการปรับปรุงได้

ผู้ใช้งานสามารถบล็อกคุกกี้ได้หรือไม่

ได้ ทุกบราวเซอร์อนุญาตให้ผู้ใช้งานตั้งค่าการเข้าใช้โดยคุกกี้หรือบล็อคคุกกี้ได้

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการบล็อกคุกกี้ โปรดติดต่อส่วนช่วยเหลือของบราวเซอร์ของท่าน

จะหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุกกี้ได้ที่ไหน

สำหรับห้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุกกี้ ได้จากเว็บไซต์ www.allaboutcookies.org (ภาษาอังกฤษ ฝรั่งเศส และสเปน)