นโยบายความเป็นส่วนตัว

คำชี้แจงว่าด้วยความเป็นส่วนตัวทั่วโลก

ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ เมษายน 2565

อนันตรา เวเคชั่น คลับ เคารพความเป็นส่วนตัวของท่านและมุ่งมั่นที่จะคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน คำชี้แจงว่าด้วยความเป็นส่วนตัวนี้จะแจ้งให้ท่านทราบถึงวิธีการที่เราใช้ในการเก็บรวบรวม ใช้ จัดเก็บ วิเคราะห์ และดูแลรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเมื่อท่านเยี่ยมชมเว็บไซต์หรือใช้บริการของเรา และจะแจ้งให้ท่านทราบเกี่ยวกับสิทธิความเป็นส่วนตัวของท่านและการคุ้มครองตามกฎหมาย

อนันตรา เวเคชั่น คลับถูกก่อตั้งโดยไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล และเป็นส่วนหนึ่งของไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป

ก่อนการใช้เว็บไซต์นี้ สินค้าหรือบริการใดๆ ของเรา โปรดอ่านและทำความเข้าใจเนื้อหาทั้งหมดของคำชี้แจงฉบับนี้ให้ละเอียดครบถ้วน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเนื้อหาที่เป็นตัวหนา เพื่อให้แน่ใจว่าท่านเข้าใจและยอมรับเงื่อนไขเหล่านี้ การใช้เว็บไซต์นี้ สินค้าหรือบริการใด ๆ ของเรา ท่านเข้าใจและรับทราบว่าเราจะเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลตามที่อธิบายไว้ในคำชี้แจงว่าด้วยความเป็นส่วนตัวฉบับนี้

ท่านจำเป็นต้องอ่านคำชี้แจงว่าด้วยความเป็นส่วนตัวนี้ร่วมกับคำชี้แจงว่าด้วยความเป็นส่วนตัวหรือคำชี้แจงการประมวลผลอื่นใดที่เราอาจจัดทำขึ้นในบางสถานการณ์เมื่อท่านใช้สินค้าหรือบริการใด ๆ ของเรา เพื่อให้ท่านตระหนักถึงวิธีการและเหตุผลที่เราใช้ข้อมูลของท่าน คำชี้แจงว่าด้วยความเป็นส่วนตัวนี้เป็นส่วนเพิ่มเติมของคำประกาศและนโยบายความเป็นส่วนตัวอื่น ๆ และไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อลบล้างคำประกาศและนโยบายความเป็นส่วนตัว อื่น ๆ ดังกล่าว หากท่านมีข้อสงสัยหรือคำถามใดๆ โปรดติดต่อเราโดยใช้ข้อมูลที่ให้ไว้ในส่วน "ติดต่อเรา" ของคำชี้แจงว่าด้วยความเป็นส่วนตัวนี้

คำชี้แจงว่าด้วยความเป็นส่วนตัวนี้อยู่ในรูปแบบเป็นชั้น ๆ (layered format) เพื่อให้ท่านสามารถคลิกผ่านไปยังเฉพาะจุดตามที่ระบุไว้ด้านล่างนี้

ผู้ควบคุมข้อมูล

คำชี้แจงว่าด้วยความเป็นส่วนตัวนี้

คำชี้แจงว่าด้วยความเป็นส่วนตัวนี้ออกในนามของอนันตรา เวเคชั่น คลับ ดังนั้น การกล่าวถึง “เรา” “พวกเรา” หรือ “ของเรา” ในคำชี้แจงว่าด้วยความเป็นส่วนตัวนี้ หมายถึง อนันตรา เวเคชั่น คลับ

เว็บไซต์นี้

ผู้ควบคุมข้อมูลของเว็บไซต์นี้ คือ บริษัท เอ็มไอ สแควร์ จำกัด โดยมีที่อยู่จดทะเบียนที่เลขที่ 88 อาคารเดอะปาร์ค ชั้น 12 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 ประเทศไทย หากท่านมีคำถามใด ๆ เกี่ยวกับคำชี้แจงว่าด้วยความเป็นส่วนตัวนี้ ท่านสามารถติดต่อเราได้ทาง privacy.avc@minor.com

โปรดทราบว่าเว็บไซต์ของเราไม่ได้มีไว้สำหรับเด็กและผู้เยาว์และเราไม่ได้รู้เห็นเป็นใจในการชักชวนหรือเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากบุคคลใดก็ตามที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี นอกจากจะได้รับจากบิดามารดาหรือผู้ปกครองตามกฎหมายพร้อมความยินยอม ในฐานะบิดามารดาหรือผู้ปกครองตามกฎหมายโปรดอ่านคำชี้แจงว่าด้วยความเป็นส่วนตัวนี้อย่างละเอียดและตัดสินใจว่าจะยอมรับหรือไม่ โปรดอย่าให้ข้อมูลส่วนบุคคลของเด็กและผู้เยาว์แก่ผู้ให้บริการสินค้าและบริการโดยไม่ได้รับความยินยอมจากท่าน และโปรดอย่าให้บุตรหลานของท่านส่งข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับอนุญาตจากท่าน

เว็บไซต์นี้อาจมีลิงก์ไปยังเว็บไซต์ ปลั๊กอินและแอปพลิเคชันของบุคคลภายนอก การคลิกลิงก์เหล่านั้นหรือเปิดใช้งานการเชื่อมต่อเหล่านั้นอาจทำให้บุคคลภายนอกสามารถเก็บรวบรวมหรือแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับท่านได้ เราไม่ได้ควบคุมเว็บไซต์ของบุคคลภายนอกเหล่านี้และจะไม่รับผิดชอบต่อคำชี้แจงว่าด้วยความเป็นส่วนตัวของพวกเขา เมื่อท่านออกจากเว็บไซต์ เราขอแนะนำให้ท่านอ่านคำชี้แจงว่าด้วยความเป็นส่วนตัวของทุกเว็บไซต์ที่ท่านเยี่ยมชม

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

คำชี้แจงว่าด้วยความเป็นส่วนตัวนี้ยังมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีที่เราเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านผ่านการใช้งานเว็บไซต์นี้ และบริการอื่น ๆ ของเรา (ทั้งช่องทางออนไลน์และออฟไลน์) เช่น โรงแรมและสถานที่ให้บริการอื่น ๆ ของเรา และคอลเซ็นเตอร์ (“บริการ”) ซึ่งทำให้ท่านเข้าถึงคำชี้แจงว่าด้วยความเป็นส่วนตัวนี้ รวมถึงข้อมูลใด ๆ ที่ท่านอาจให้เมื่อท่านใช้บริการดังต่อไปนี้ของเรา

 • บริการออนไลน์ เช่น เว็บไซต์ที่เราเป็นเจ้าของหรือควบคุมโดยเรา เว็บและแอปพลิเคชันมือถือ หน้าเพจโซเชียลมีเดีย ข้อความอีเมลในรูปแบบ HTML หรือ
 • การปฏิสัมพันธ์แบบออฟไลน์ เมื่อท่านเยี่ยมชมหรือเข้าเป็นแขกในสถานที่ให้บริการแห่งใดแห่งหนึ่งของเรา ติดต่อคอลเซ็นเตอร์ของเรา หรือผ่านการปฏิสัมพันธ์แบบออฟไลน์อื่น ๆ

เราใช้วิธีการที่แตกต่างกันในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากและที่เกี่ยวกับท่าน รวมถึง

 • การมีปฏิสัมพันธ์โดยตรง ท่านสามารถให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับเราโดยกรอกแบบฟอร์มหรือโดยติดต่อกับเราทางไปรษณีย์ โทรศัพท์ อีเมล หรืออื่น ๆ รวมถึงเมื่อท่านโทรศัพท์ผ่านคอลเซ็นเตอร์ ติดต่อเราเพื่อสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการของเรา หรือยื่นคำร้องขอหรือข้อร้องเรียน ซึ่งรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านให้ทางออนไลน์ เมื่อท่านจองที่พัก สมัครรับจดหมายข่าว กรอกแบบฟอร์มบนเว็บไซต์ของเรา หรือเข้าร่วมตอบแบบสำรวจ การแข่งขัน กิจกรรมแคมเปญออนไลน์ หรือข้อเสนอส่งเสริมการขาย เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลแบบออฟไลน์เมื่อท่านเยี่ยมชมสถานที่ให้บริการของเรา หรือใช้บริการ เช่น โรงแรม รีสอร์ท ร้านอาหาร บริการดูแลเด็ก และสปา และบริการอื่น ๆ ที่ให้บริการภายใต้ อนันตรา เวเคชั่น คลับ หรือเข้าร่วมกิจกรรมของเรา หรือกิจกรรมแคมเปญออฟไลน์อื่น ๆ รวมถึงการจัดตารางเข้าชมการนำเสนอเบื้องต้นซึ่งจัดโดยเรา
 • เทคโนโลยีหรือการมีปฏิสัมพันธ์แบบอัตโนมัติ เมื่อท่านมีปฏิสัมพันธ์กับเว็บไซต์ของเรา เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลทางเทคนิค (Technical Data) เกี่ยวกับอุปกรณ์ การเรียกดู และรูปแบบของท่านโดยอัตโนมัติ เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลนี้โดยใช้คุกกี้และเทคโนโลยีอื่น ๆ ที่คล้ายคลึงกัน หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดดูคำชี้แจงเกี่ยวกับคุกกี้ของเรา สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม
 • ระบบรักษาความปลอดภัย เมื่อท่านเยี่ยมชมสถานที่ให้บริการที่เราจัดการ อาจมีการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับท่านผ่านกล้องวงจรปิด (CCTV) คีย์การ์ดอิเล็กทรอนิกส์ และระบบรักษาความปลอดภัยอื่น ๆ ของพื้นที่ดังกล่าว
 • บุคคลภายนอกหรือแหล่งข้อมูลสาธารณะ เราจะได้รับข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับท่านจากบุคคลภายนอกที่ได้รับอนุญาตและแหล่งข้อมูลสาธารณะต่าง ๆ รวมถึงพันธมิตรทางธุรกิจ โรงแรมที่เราจัดการ ตัวแทนการท่องเที่ยว และตัวแทนจัดหาวารสารอิเล็กทรอนิกส์ หากเราได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากบุคคลภายนอก เราจะขอให้บุคคลภายนอกแสดงข้อมูลเป็นลายลักษณ์อักษรเกี่ยวกับแหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงการได้รับอนุญาตในการเก็บรวบรวม ประมวลผล และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านก่อนการรับข้อมูลส่วนบุคคลจากบุคคลภายนอก เราจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายในขอบเขตของกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องเท่านั้น

วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

เราจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกัน การประมวลผลข้อมูลเหล่านี้อาจมีเหตุอันชอบด้วยกฎหมายมากกว่าหนึ่งข้อโดยขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์เฉพาะที่เราใช้ข้อมูลของท่าน โปรดติดต่อเราหากท่านต้องการรายละเอียดเกี่ยวกับเหตุอันชอบด้วยกฎหมายโดยเฉพาะเจาะจงที่เราใช้ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

เราเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายในขอบเขตที่ได้รับอนุญาตหรือที่กำหนดภายใต้กฎหมายที่ใช้บังคับ เพื่อวัตถุประสงค์ต่อไปนี้

 • เพื่อปฏิบัติตามสัญญากับท่าน (รวมถึงหน้าที่ในการบริการลูกค้าของเรา) ดำเนินการและจัดการการซื้อหรือใช้ผลิตภัณฑ์และบริการของเรา เช่น การสมัครสมาชิกหรือโปรแกรม การนำเสนอและการชมตัวอย่างสถานที่ให้บริการของเราภายใต้โปรแกรมที่ท่านสมัครใจเข้าร่วม การจัดทำและการจัดการการจองและการเข้าพักของท่านในสถานที่ให้บริการของเรา (รวมถึงขั้นตอนการจอง การเช็คอิน และขั้นตอนการลงทะเบียนโรงแรม และการจัดการการจองหรือบริการที่ท่านร้องขอเกี่ยวกับการเข้าพักของท่านในสถานที่ให้บริการของเรา) การจัดเตรียมการให้บริการอื่น ๆ การเรียกเก็บเงินและการชำระเงิน การจัดการการใช้คะแนน การตอบสนองคำร้องขอของท่าน การตรวจสอบการใช้บริการ (โทรศัพท์ บาร์ รายการโทรทัศน์ที่ต้องจ่ายเงิน) และการบริหารการเข้าร่วมโปรแกรมที่เกี่ยวข้อง กิจกรรมแคมเปญต่าง ๆ ทางออนไลน์และออฟไลน์ การเข้าใช้เว็บไซต์และการบริการผ่านช่องทางต่าง ๆ ทั้งออนไลน์และออฟไลน์ของท่าน เพื่อตอบสนองต่อความสัมพันธ์ตามสัญญาระหว่างท่านกับเรา
 • เพื่อตอบคำถามเกี่ยวกับการบริการลูกค้าของท่าน ดำเนินการตามกระบวนการการจัดการข้อร้องเรียนที่ท่านได้แจ้งกับเรา หรือกระทำการใด ๆ เพื่อตอบสนองการสอบถามของท่านหรือกิจกรรมอื่น ๆ ของเว็บไซต์ หรือทางแพลตฟอร์มบริการลูกค้าอื่น ๆ
 • สื่อสารกับท่านผ่านทางไปรษณีย์ โทรศัพท์ อีเมล และโซเชียลมีเดีย เกี่ยวกับการซื้อของท่าน การใช้บริการของท่าน การเข้าร่วมบัญชีและโปรแกรม กิจกรรมแคมเปญที่ท่านได้เข้าร่วม และคำร้องขอข้อมูลของท่าน
 • พัฒนาผลิตภัณฑ์ บริการ และการดำเนินการที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ ของเรา เช่น การประเมินบริการของเราในโรงแรม รีสอร์ท สปา ร้านอาหาร และร้านค้าอื่น ๆ การปรับปรุงการดำเนินธุรกิจของเรา ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของความสัมพันธ์ตามสัญญาระหว่างท่านกับเรา รวมถึงการขอคำติชมหรือการเข้าร่วมทำแบบสำรวจ (รวมถึงการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า) และวิเคราะห์เพื่อที่เราจะทำการตรวจสอบ พัฒนา และปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์และบริการของเรา และทดสอบและพัฒนาระบบของเรา และป้องกันการใช้บริการของเราในทางที่ไม่ถูกต้องหรือไม่เหมาะสม
 • ภายใต้ความยินยอมของท่าน แจ้งข้อมูลข่าวสารและสื่อสารกับท่านผ่านทางอีเมล ผ่านทางเว็บไซต์ของเรา และช่องทางออนไลน์อื่น ๆ เกี่ยวกับแบรนด์ ผลิตภัณฑ์และบริการ ข่าวสาร และกิจกรรมของเรา และเสนอผลิตภัณฑ์ บริการ สิทธิประโยชน์ การอัพเกรดและรายการส่งเสริมการขายของเรา รวมถึงข้อเสนอของแบรนด์ร่วม และข้อเสนอของ ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล และพันธมิตรทางธุรกิจ หากท่านไม่ต้องการรับข้อมูลดังกล่าว ท่านสามารถยกเลิกบริการนี้ได้ทุกเมื่อโดยติดต่อศูนย์บริการลูกค้าของเรา
 • การทำให้การบริการและการสื่อสารของเราเป็นแบบเฉพาะตัว เช่น ทำให้เนื้อหามีลักษณะเฉพาะตัว และปรับประสบการณ์ดิจิทัลและข้อเสนอให้เหมาะสมกับลูกค้า เข้าใจความต้องการของลูกค้าเพื่อพัฒนาโปรแกรมการตลาด จดหมายข่าว และรายการส่งเสริมการขายให้เหมาะกับลูกค้าเป้าหมาย นอกจากนี้ เราอาจแสดงเนื้อหาที่ผู้ใช้สร้างขึ้น (User Generated Content) บนเว็บไซต์ของเราเพื่อวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมการขาย เราจะขอและบันทึกการอนุญาตของท่านในการเลือกใช้และเข้าร่วมในแคมเปญการตลาดต่าง ๆ ของเราเสมอ การใช้ข้อมูลของท่านเพื่อการตลาดมีรายละเอียดเพิ่มเติมอยู่ในส่วนการตลาดด้านล่าง การปรับเปลี่ยนเว็บไซต์ของเราให้มีความเฉพาะตัวตามความต้องการของท่านระบุอยู่ในนโยบายคุกกี้
 • การบริหารจัดการลอยัลตี้โปรแกรม (Loyalty program) ร่วมกับ GHA และพันธมิตรโปรแกรมสะสมไมล์
 • เพื่อดำเนินการวางแผน การรายงาน และการคาดการณ์ทางธุรกิจ
 • เพื่อการบริหารความเสี่ยง การกำกับการตรวจสอบและการบริหารจัดการภายในองค์กร เช่น การป้องกันการทุจริตหรือดำเนินการตรวจสอบ เพื่อการตรวจสอบการขอใช้ระบบสารสนเทศภายในของเรา
 • เพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ คำสั่ง ข้อกำหนดและหน้าที่ตามกฎหมายของเรา หรือรายงานหรือเปิดเผยข้อมูลต่อหน่วยงานราชการตามที่กฎหมายกำหนด (เช่น กฎหมายความเป็นส่วนตัวของท้องถิ่น การป้องกันการฉ้อโกงหรือการฟอกเงิน การสืบสวนของตำรวจ และกฎระเบียบด้านการท่องเที่ยว) หรือเมื่อได้รับคำสั่งหรือหมายเรียก หมายอายัดจากเจ้าหน้าที่ตำรวจ หน่วยงานราชการ ศาล หรือหน่วยงานที่มีอำนาจอื่น ๆ เพื่อดำเนินการสืบสวนและสอบสวนตามกระบวนการทางกฎหมายและกฎระเบียบอื่นใด รวมทั้งเพื่อการก่อตั้ง การปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือการยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย
 • การรักษาความปลอดภัย เพื่อรักษาความปลอดภัย สุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของลูกค้า และคุ้มครองทรัพย์สินและพนักงานของไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล
 • เพื่อการโอนสิทธิ หน้าที่ และผลประโยชน์ใด ๆ ตามสัญญาระหว่างท่านกับเรา เช่น การควบรวมกิจการหรือการโอนสัญญาซึ่งได้กระทำโดยชอบด้วยกฎหมาย

เว็บไซต์นี้

 • ขั้นตอนการจอง: เพื่อจัดการคำขอจองของผู้ใช้ รวมถึงการแก้ไขและการยกเลิกใด ๆ ตลอดจนการติดต่อเพื่อยืนยันการทำธุรกรรมเหล่านี้ เพื่อลงทะเบียนและจัดการการเช็คอินออนไลน์ของท่าน เพื่อจัดการการชำระเงินหรือการชำระเงินล่วงหน้าหากมีการร้องขอ เพื่อตรวจสอบโปรไฟล์แขกของท่านเพื่อรวมโปรไฟล์ของแขกและปรับแต่งการให้บริการให้เฉพาะตัว หากได้รับความยินยอมจากผู้ใช้สำหรับการติดต่อสื่อสารด้านการตลาดแบบตรง โดยการส่งข้อเสนอส่งเสริมการขายและรายละเอียดกิจกรรมที่เฉพาะตัว สมัครสมาชิกและยกเลิกการสมัครของท่านเมื่อท่านร้องขอ เหตุอันชอบด้วยกฎหมายสำหรับกระบวนการเหล่านี้ คือ การปฏิบัติตามสัญญา ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของเรา และความยินยอมของผู้ใช้
 • การเช็คอินออนไลน์ เพื่อจัดการการเช็คอินออนไลน์และปรับแต่งบริการของท่านให้เฉพาะตัวหากท่านร้องขอ เพื่อจัดการบริการอื่น ๆ ที่ผู้ใช้ต้องการ เหตุอันชอบด้วยกฎหมายสำหรับกระบวนการเหล่านี้คือการปฏิบัติตามสัญญาและความยินยอมของผู้ใช้
 • จดหมายข่าว การติดต่อสื่อสารทางการตลาดแบบตรงภายใต้ความยินยอมของท่าน – การส่งข้อเสนอส่งเสริมการขายและรายละเอียดกิจกรรม การสมัครสมาชิกและยกเลิกการเป็นสมาชิกเมื่อท่านร้องขอ เหตุอันชอบด้วยกฎหมายสำหรับกระบวนการเหล่านี้คือความยินยอมของผู้ใช้
 • การจัดการสอบถามข้อมูลทั่วไปและข้อมูลโรงแรม เพื่อจัดการการสื่อสาร ให้ข้อมูลและตอบสนองต่อคำร้องขอทั่วไปจากผู้ใช้ผ่านช่องทางที่มีไว้เพื่อจุดประสงค์นี้บนเว็บไซต์หรือฟังก์ชั่นติดต่อเราอื่น ๆ เพื่อจัดการการจองหรือคำขอรับบริการที่เกี่ยวข้องกับการจองรีสอร์ทหรือโรงแรมของเรา เพื่อรับข้อเสนอแนะเกี่ยวกับสินค้าและบริการที่มีให้บริการ เหตุอันชอบด้วยกฎหมายสำหรับกระบวนการเหล่านี้คือความยินยอมของผู้ใช้ การปฏิบัติตามสัญญา และประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย
 • เนื้อหาที่ผู้ใช้สร้างขึ้น (User Generated Content (UGC)) บนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย เพื่อแสดง UGC บนเว็บไซต์ของเราเพื่อวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมการขาย เหตุอันชอบด้วยกฎหมายสำหรับกระบวนการเหล่านี้คือความยินยอมของผู้ใช้

ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมเกี่ยวกับท่าน

ข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง ข้อมูลใด ๆ เกี่ยวกับบุคคลที่สามารถใช้ระบุตัวบุคคลนั้นได้ โดยไม่รวมถึงข้อมูลที่อัตลักษณ์ถูกลบออกไป

เราอาจเก็บรวบรวม ใช้ จัดเก็บ และโอนข้อมูลส่วนบุคคลประเภทต่าง ๆ เกี่ยวกับท่านซึ่งเราได้จัดเตรียมไว้ตามวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกัน รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่อาจถือเป็นข้อมูลละเอียดอ่อน เช่น ข้อมูลส่วนบุคคลที่ระบุตัวบุคคลนั้นได้ บันทึกการบริโภคและการทำธุรกรรม ข้อมูลทรัพย์สิน พฤติกรรมพฤติกรรม ข้อมูลตำแหน่ง ฯลฯ หากท่านไม่ได้ให้ข้อมูลที่จำเป็น ท่านอาจไม่สามารถลงทะเบียนเป็นสมาชิกหรือใช้บริการบางอย่างที่เรานำเสนอ หรืออาจไม่สามารถบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของบริการที่เกี่ยวข้องได้ เรารวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลประเภทต่าง ๆ ดังนี้

 • ข้อมูลการยืนยันตัวตน (เช่น ชื่อนามสกุล อายุ เพศ สถานะความสัมพันธ์ รูปถ่าย วันเดือนปีเกิด หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน หมายเลขหนังสือเดินทาง หมายเลขใบอนุญาตขับขี่ สัญชาติ)
 • ข้อมูลติดต่อ (เช่น ชื่อ ที่อยู่อีเมล ที่อยู่ทางไปรษณีย์ หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่บ้าน หากท่านมีปฏิสัมพันธ์กับเราผ่านทางไซต์โซเชียลมีเดีย เราอาจเก็บรวบรวมชื่อผู้ใช้และรายละเอียดอื่นที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ของท่าน)
 • ข้อมูลการชำระเงิน (รวมถึงรายละเอียดการชำระเงิน หมายเลขบัตรที่ใช้ชำระเงิน ที่อยู่สำหรับการเรียกเก็บเงิน และข้อมูลบัญชีธนาคาร)
 • ข้อมูลรายได้ (รวมถึงรายได้ส่วนตัวและครัวเรือน)
 • ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการจอง การเข้าพัก หรือการเยี่ยมชมสถานที่ให้บริการของท่าน (รวมถึงสถานที่ให้บริการที่ท่านเคยพักหรือร้านค้าที่ท่านเคยเยี่ยมชม วันที่มาถึงและออกจากที่พัก และสินค้าและบริการที่ซื้อ)
 • ข้อมูลที่จำเป็นในการดำเนินการเกี่ยวกับคำขอพิเศษ และ/หรือ ที่พักที่กำหนดมาโดยเฉพาะของท่าน
 • ข้อมูลการจ้างงาน (เช่น ชื่อบริษัท ตำแหน่งงาน และข้อมูลสำหรับติดต่องาน) เพื่อตอบกลับคำร้องขอสำหรับหนังสือเสนอราคาหรือการจัดเตรียมข้อตกลงตามสัญญา
 • ข้อมูลสมาชิกลอยัลตี้โปรแกรม (Loyalty program) รายละเอียดบัญชีออนไลน์ รายละเอียดโพรไฟล์หรือรหัสผ่าน และการสะสมไมล์สายการบินหรือการเข้าร่วมโปรแกรมที่มีกับพันธมิตรการเดินทาง
 • สำเนาการติดต่อของท่านหากท่านติดต่อเรา
 • ความสนใจและความชอบของท่าน
 • คำติชมและการตอบแบบสำรวจ
 • ข้อมูลที่เก็บรวบรวมโดยใช้กล้องวงจรปิด (CCTV) คีย์การ์ด และระบบรักษาความปลอดภัยอื่น ๆ
 • ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานและการปฏิสัมพันธ์ของท่านกับเว็บไซต์และเครือข่ายของเรา รวมถึงโซเชียลมีเดียแพลตฟอร์ม และ
 • ข้อมูลตามที่หน่วยงานของรัฐร้องขอเพื่อปฏิบัติตามหน้าที่ตามกฎหมายของเรา

เราไม่เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลประเภทพิเศษต่อไปนี้เกี่ยวกับท่าน (ซึ่งรวมถึงรายละเอียดเกี่ยวกับเชื้อชาติหรือชาติพันธุ์ ความเชื่อทางศาสนาหรือปรัชญา ชีวิตด้านเพศ รสนิยมทางเพศ ความคิดเห็นทางการเมือง การเป็นสมาชิกสหภาพแรงงาน และข้อมูลทางพันธุกรรมและข้อมูลชีวมิติของท่าน) เว้นแต่เป็นการจำเป็นในการก่อตั้ง การปฏิบัติตาม การใช้ หรือการยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือการดำเนินการหรือปฏิบัติตามหน้าที่ทางกฎหมาย และเราไม่ได้เก็บรวบรวมข้อมูลใด ๆ เกี่ยวกับการพิพากษาลงโทษทางอาญาและความผิดทางอาญา อย่างไรก็ตาม ในบางกรณี เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพของท่าน เช่น การแพ้อาหาร ข้อมูลความเชื่อทางศาสนา และ/หรือ หมู่โลหิตตามที่ปรากฎบนสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของท่าน (ถ้ามี) การเลือกปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว (เช่น เชื้อชาติ เผ่าพันธุ์) หรือข้อมูลอื่น ๆ ที่ท่านได้ให้แก่เรา

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

เราเคารพความเป็นส่วนตัวของท่าน เราเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลภายในวัตถุประสงค์และขอบเขตที่อธิบายไว้ในคำชี้ว่าด้วยความเป็นส่วนตัวนี้เท่านั้น หรือตามข้อกำหนดของกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ และใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสมเพื่อความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เป้าหมายของเราคือให้การต้อนรับและบริการในระดับสูงสุดแก่ท่าน และในการดำเนินการดังกล่าว เราจะไม่แบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับบริษัท องค์กร หรือบุคคลใดๆ ยกเว้นในกรณีต่อไปนี้

 • ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล เราเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลแก่บริษัทอื่น ๆ ภายในกลุ่มบริษัทไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล เพื่อวัตถุประสงค์ตามที่ระบุไว้ในคำชี้แจงว่าด้วยความเป็นส่วนตัวนี้ เช่น การให้บริการและการปรับเปลี่ยนบริการให้เฉพาะตัว การติดต่อสื่อสารกับท่าน การอำนวยความสะดวกในลอยัลตี้โปรแกรม และวัตถุประสงค์ทางธุรกิจของเรา บริษัท ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป จำกัด เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัท ไมเนอร์ ไลฟ์สไตล์ จำกัด เป็นฝ่ายที่รับผิดชอบในการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลที่ควบคุมร่วมกัน เราแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเมื่อทำการจองกับสถานที่ให้บริการที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการและทำให้การจองของท่านสมบูรณ์ และเพื่อการส่งสื่อสารการตลาดทางตรง จดหมายข่าว และโปรโมชั่นตามที่คุณได้ให้ความยินยอม บริษัทที่ระบุดังกล่าวเป็นเจ้าของและผู้รับสิทธิในการดำเนินธุรกิจ (Franchisees) ของแบรนด์
 • พันธมิตรทางธุรกิจเชิงกลยุทธ์ เราเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลอื่น ๆ ให้แก่พันธมิตรทางธุรกิจที่ได้รับอนุญาต ซึ่งจะจัดหาสินค้า บริการ และข้อเสนอที่ช่วยเพิ่มประสบการณ์ของท่าน ณ สถานที่ให้บริการของเรา การแบ่งปันข้อมูลทำให้เราสามารถมอบบริการอย่างเฉพาะตัวและประสบการณ์การเดินทางที่ไม่เหมือนใครแก่ท่าน ตัวอย่างเช่น การแบ่งปันนี้ทำให้สปา ร้านอาหาร สโมสรสุขภาพ พนักงานอำนวยความสะดวก และร้านค้าอื่น ๆ ในสถานที่ให้บริการของเรา สามารถให้บริการแก่ท่านได้

นอกจากนี้ เราอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับพันธมิตรทางธุรกิจอื่น ๆ ซึ่งเราอาจตกลงร่วมมือในการเสนอผลิตภัณฑ์และบริการร่วมกัน ท่านจะทราบได้ว่าเมื่อใดพันธมิตรทางธุรกิจซึ่งเป็นบุคคลภายนอกมีส่วนร่วมในผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ท่านร้องขอ เนื่องจากชื่อของพันธมิตรทางธุรกิจจะปรากฏอยู่ โดยอาจปรากฏลำพังหรือควบคู่กับชื่อของเรา หากท่านเลือกที่จะรับบริการทางเลือกเหล่านี้ เราจะแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับพันธมิตรทางธุรกิจเหล่านั้น

 • ไซต์เครือข่ายสังคม เราอนุญาตให้ท่านเข้าสู่ระบบบนไซต์และแพลตฟอร์มของเราโดยไม่จำต้องกรอกฟอร์ม หากท่านเข้าสู่ระบบโดยใช้ระบบล็อคอินเครือข่ายสังคม ถือว่าท่านได้อนุญาตอย่างชัดแจ้งให้เราเข้าถึงและจัดเก็บข้อมูลสาธารณะบนบัญชีเครือข่ายสังคมของท่าน (เช่น เฟสบุ๊ก กูเกิ้ล อินสตาแกรม) เช่นเดียวกับข้อมูลอื่น ๆ ที่ถูกกล่าวถึงในระหว่างการใช้งานระบบล็อคอินเครือข่ายสังคม นอกจากนี้ เราอาจแจ้งอีเมลของท่านกับเครือข่ายสังคม เพื่อระบุตัวตนว่าท่านเป็นผู้ใช้ของเครือข่ายสังคมดังกล่าวแล้วหรือไม่ และเพื่อแสดงโฆษณาที่เกี่ยวข้องเฉพาะตัวบนบัญชีเครือข่ายสังคมของท่าน หากเหมาะสม
 • ผู้ให้บริการ เราเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่จำเป็นในการให้บริการให้แก่ผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตซึ่งเป็นบุคคลภายนอกเพื่อวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในคำชี้แจงว่าด้วยความเป็นส่วนตัวนี้ ตัวอย่างเช่น บริษัทที่ให้บริการเว็บโฮสติ้ง การวิเคราะห์ข้อมูล การประมวลผลการชำระเงิน การดำเนินการตามคำสั่งซื้อ การให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้อง การบริการลูกค้า การจัดส่งอีเมล การตลาด
 • ผู้ให้คำปรึกษา ผู้ให้คำปรึกษา รวมถึงทนายความ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และผู้ตรวจสอบ ซึ่งช่วยในการดำเนินธุรกิจของเรา และการยกขึ้นต่อสู้หรือการอ้างสิทธิเรียกร้องตามกฎหมายใด ๆ
 • หน่วยงานบริหารจัดการและหน่วยงานตำรวจ เราเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลต่อหน่วยงานบริหารจัดการ (เช่น หน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย ศาล หน่วยงานกำกับดูแล หรือหน่วยงานราชการใด ๆ) และหน่วยงานตำรวจภายใต้ข้อกำหนดเพื่อปฏิบัติตามหน้าที่ภายใต้ระเบียบข้อบังคับและร่วมมือกับหน่วยงานเหล่านี้ในการปฏิบัติหน้าที่ของพวกเขา
 • การปรับโครงสร้างธุรกิจ เราอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในกรณีมีการขาย การโอนสิทธิ หรือการโอนกิจการของเราหรือการส่งต่อบริการไปยังผู้ให้บริการอีกราย เราจะขอความยินยอมจากท่านหากกฎหมายที่ใช้บังคับกำหนด

เรากำหนดให้บุคคลภายนอกทุกคนต้องเคารพความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและทำการประมวลผลข้อมูลดังกล่าวตามกฎหมายและขอบเขตของคำชี้แจงว่าด้วยความเป็นส่วนตัวนี้ เราไม่อนุญาตให้ผู้ให้บริการที่เป็นบุคคลภายนอกของเราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ของตนเอง และอนุญาตให้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามวัตถุประสงค์ที่ระบุและเป็นไปตามคำสั่งของเราเท่านั้น

การโอนไปยังต่างประเทศ

ในฐานะเป็นบริษัทที่มีการให้บริการทั่วโลก เราอาจโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังเขตอำนาจหลายแห่งตามตำแหน่งที่ตั้งต่อไปนี้ ตราบเท่าที่จำเป็นเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามที่ระบุในคำชี้แจงว่าด้วยความเป็นส่วนตัวนี้

 • ประเทศที่สำนักงานบริษัทของเราตั้งอยู่
 • ประเทศที่เรามีการบริหารจัดการและประกอบธุรกิจรีสอร์ท โรงแรม และ/หรือศูนย์แสดงสถานที่ตัวอย่าง และ
 • ประเทศที่ผู้ให้บริการ ผู้ให้คำแนะนำ และที่ปรึกษาของเรา ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกตั้งอยู่

ในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลถูกโอนไปยังประเทศที่มีการคุ้มครองข้อมูลในระดับที่ต่ำกว่าเมื่อเทียบกับประเทศที่เก็บรวบรวมข้อมูล เราจะดำเนินการตามขั้นตอนที่เหมาะสมทั้งหมดเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลและความเป็นส่วนตัวของท่านได้รับการคุ้มครองตามข้อกำหนดตามกฎหมายที่ใช้บังคับของประเทศที่ข้อมูลนั้นถูกเก็บรวบรวม ทั้งนี้ เมื่อใดก็ตามที่เราโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เราจะทำให้แน่ใจว่าข้อมูลนั้นจะได้รับความคุ้มครองในระดับเดียวกันโดยการใช้มาตรการคุ้มครองอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้

 • ในกรณีที่เราใช้ผู้ให้บริการบางราย เราอาจใช้สัญญาเฉพาะที่มีมาตรการคุ้มครองที่เหมาะสมซึ่งสามารถบังคับตามสิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูล รวมถึงมาตรการเยียวยาทางกฎหมายที่มีประสิทธิภาพตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของประเทศไทยประกาศกำหนด
 • เราจะโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังประเทศ/ภูมิภาคอื่น ๆ ต่อเมื่อได้ปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องเท่านั้น

โปรดติดต่อเราหากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกลไกเจาะจงที่เราใช้เมื่อโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

การเก็บรักษาข้อมูล

เราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้นานเท่าที่จำเป็นตามความเหมาะสมเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่เราเก็บรวบรวมไว้ รวมถึงเพื่อวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมาย กฎระเบียบ ภาษี การบัญชี หรือการรายงาน เราอาจเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เป็นระยะเวลานานขึ้นในกรณีที่มีการร้องเรียน หรือหากเราเชื่ออย่างมีเหตุผลว่ามีความเป็นไปได้ว่าจะมีการดำเนินคดีในส่วนที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ของเรากับท่าน

ในการกำหนดระยะเวลาการเก็บรักษาที่เหมาะสมสำหรับข้อมูลส่วนบุคคล เราจะพิจารณาปริมาณ ลักษณะและความอ่อนไหวของข้อมูลส่วนบุคคล ความเสี่ยงที่อาจเกิดอันตรายจากการใช้งานโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน วัตถุประสงค์ที่เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและเราสามารถบรรลุวัตถุประสงค์เหล่านั้นได้ด้วยวิธีการอื่นหรือไม่ และข้อกำหนดทางกฎหมาย กฎระเบียบ ภาษี การบัญชี หรืออื่น ๆ ที่ใช้บังคับของประเทศที่เกี่ยวข้อง

เราขอแจ้งให้ท่านทราบเกี่ยวกับระยะเวลาเก็บรักษาดังต่อไปนี้

 • ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เกี่ยวข้องกับการประมวลผลภายใต้เหตุอันชอบด้วยกฎหมายของความสัมพันธ์ตามสัญญา จะถูกเก็บไว้ตลอดระยะเวลาของความสัมพันธ์ตามสัญญา และเมื่อความสัมพันธ์ตามสัญญานั้นสิ้นสุดลงจะถูกเก็บไว้จนกระทั่งความรับผิดชอบของทั้งสองฝ่ายสิ้นสุดลง
 • ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เกี่ยวข้องกับการประมวลผลภายใต้เหตุอันชอบด้วยกฎหมายของหน้าที่ตามกฎหมาย จะถูกเก็บไว้จนกว่าจะเสร็จสิ้นหน้าที่นี้
 • ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เกี่ยวข้องกับการประมวลผลภายใต้เหตุอันชอบด้วยกฎหมายเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย จะถูกเก็บไว้จนกว่าประโยชน์นี้จะสิ้นสุดลง
 • ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เกี่ยวข้องในการประมวลผลภายใต้เหตุอันชอบด้วยกฎหมายตามการได้รับความยินยอม จนกว่าความยินยอมนั้นจะถูกเพิกถอน ในกรณีของการสื่อสารทางการตลาดท่านสามารถเลือกไม่ให้มีการประมวลผลโดยอาศัยวิธีการที่ระบุไว้ในการสื่อสารแต่ละครั้ง

ภายหลังจากนั้น เราจะนำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านออกจากบรรดาระบบและบันทึกของเรา และ/หรือดำเนินการทำข้อมูลให้เป็นนิรนามอย่างเหมาะสมเพื่อไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านนั้นสามารถระบุตัวตนของท่านได้

รายละเอียดระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในแง่มุมต่าง ๆ มีระบุอยู่ในคำชี้แจงว่าด้วยการเก็บรักษาของเรา ซึ่งท่านสามารถขอจากเราได้โดยติดต่อเราที่ privacy.avc@minor.com

สิทธิของท่าน

ในบางสถานการณ์ ท่านมีสิทธิภายใต้กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน สิทธิดังกล่าวอาจรวมถึง

 • การขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

การขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน (โดยทั่วไปเรียกว่า “การขอเข้าถึงข้อมูลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล”) ซึ่งจะช่วยให้ท่านได้รับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บไว้เกี่ยวกับท่านและตรวจสอบว่าเราประมวลผลข้อมูลดังกล่าวอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

 • การขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บไว้เกี่ยวกับท่าน

การขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บไว้เกี่ยวกับท่าน ซึ่งจะช่วยให้ท่านสามารถแก้ไขข้อมูลใด ๆ ที่ไม่สมบูรณ์หรือไม่ถูกต้องที่เราเก็บไว้เกี่ยวกับท่าน แต่เราอาจต้องตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลใหม่ที่ท่านให้กับเรา

 • การขอลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

การขอลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ซึ่งจะช่วยให้ท่านสามารถขอให้เราลบหรือกำจัดข้อมูลส่วนบุคคลในกรณีที่ไม่มีเหตุผลอันควรที่เราจะประมวลผลข้อมูลนั้นต่อไป ท่านยังมีสิทธิขอให้เราลบหรือกำจัดข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในกรณีที่ท่านใช้สิทธิในการคัดค้านการประมวลผลได้สำเร็จ (โปรดดูด้านล่าง) ในกรณีที่เราอาจประมวลผลข้อมูลของท่านโดยผิดกฎหมาย หรือในกรณีที่เราจำเป็นต้องลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้อง คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล อย่างไรก็ตามโปรดทราบว่าเราอาจไม่สามารถปฏิบัติตามคำร้องขอให้ลบข้อมูลของท่านได้เสมอไปเนื่องด้วยเหตุผลทางกฎหมายที่เฉพาะเจาะจง โดยจะมีการแจ้งให้ท่านทราบในขณะที่ท่านได้ทำการร้องขอเข้ามา หากเป็นไปได้

 • การคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

การคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยที่เราอาศัยประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย (หรือของบุคคลภายนอก) และมีบางอย่างเกี่ยวกับสถานการณ์พิเศษนั้น ๆ ของท่านซึ่งทำให้ท่านต้องการคัดค้านการประมวลผลบนพื้นฐานนี้ เนื่องจากท่านรู้สึกว่าการประมวลผลนั้นกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐานของท่าน ท่านยังมีสิทธิคัดค้านการที่เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์การตลาดแบบตรง ในบางกรณีเราอาจแสดงให้เห็นว่าเรามีเหตุอันชอบด้วยกฎหมายที่จะประมวลผลข้อมูลของท่านซึ่งสำคัญกว่าสิทธิและเสรีภาพของท่าน

 • การขอให้จำกัดการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

การขอให้จำกัดการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ซึ่งจะช่วยให้ท่านสามารถขอให้เราระงับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในสถานการณ์ต่อไปนี้

หากท่านต้องการให้เราสร้างความถูกต้องของข้อมูล

ในกรณีที่การใช้ข้อมูลของเราผิดกฎหมาย แต่ท่านไม่ต้องการให้เราลบข้อมูลนั้น

ในกรณีที่ท่านต้องการให้เราเก็บข้อมูลไว้แม้ว่าเราจะไม่ต้องการข้อมูลอีกต่อไปเนื่องจากท่านจำเป็นต้องใช้เพื่อก่อตั้ง ใช้ หรือต่อสู้สิทธิเรียกร้องทางกฎหมาย

ท่านได้คัดค้านการที่เราใช้ข้อมูลของท่าน แต่เราจำเป็นต้องตรวจสอบว่าเรามีเหตุอันชอบด้วยกฎหมายในการใช้ข้อมูลดังกล่าวที่สำคัญกว่าหรือไม่

 • การร้องขอให้โอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

การร้องขอให้โอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กับท่านหรือบุคคลภายนอก เราจะจัดเตรียมให้กับท่านหรือบุคคลภายนอกที่ท่านได้เลือก ในรูปแบบที่มีโครงสร้างใช้กันทั่วไปและอ่านได้โดยเครื่อง โปรดทราบว่าสิทธินี้ใช้กับข้อมูลอัตโนมัติที่ท่านได้ให้ความยินยอมในตอนแรกให้เราใช้หรือโดยที่เราใช้ข้อมูลเพื่อทำสัญญากับท่าน

 • การขอถอนความยินยอม

การขอถอนความยินยอมเมื่อใดก็ได้ โดยที่เราอาศัยความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน อย่างไรก็ตาม การดำเนินการนี้จะไม่ส่งผลต่อความชอบด้วยกฎหมายของการประมวลผลใด ๆ ที่มีการดำเนินการก่อนที่ท่านจะถอนความยินยอมของท่าน หากท่านถอนความยินยอม เราอาจไม่สามารถจัดหาสินค้าหรือบริการบางอย่างแก่ท่านได้ โดยเราจะแจ้งให้ท่านทราบในกรณีดังกล่าวเมื่อท่านถอนความยินยอมของท่าน หากท่านไม่ต้องการรับอีเมลเกี่ยวกับการตลาดอีกต่อไป ท่านสามารถเลือกไม่รับได้โดยเยี่ยมชม[หน้ายกเลิกการสมัคร]ของเรา หรือโดยทำตามคำแนะนำในอีเมลใด ๆ ที่ท่านได้รับจากเรา

 • สิทธิในการร้องเรียน

ท่านมีสิทธิในการร้องเรียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้อง เมื่อบริษัทฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องได้

ติดต่อเรา

หากท่านต้องการใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่ระบุไว้ข้างต้น กรุณาคลิกที่นี่ หรือ ติดต่อเรา

เอเชีย แอฟริกา และตะวันออกกลาง

ทางอีเมล: privacy.avc@minor.com หรือ

ทางไปรษณีย์: เลขที่ 88 อาคารเดอะปาร์ค ชั้น 12 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 ประเทศไทย

สิ่งที่เราอาจต้องขอจากท่าน

เราอาจต้องขอข้อมูลเฉพาะจากท่านเพื่อช่วยให้เราสามารถยืนยันตัวตนของท่านและรับรองสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน (หรือในการใช้สิทธิอื่น ๆ ของท่าน) ทั้งนี้ เป็นมาตรการรักษาความปลอดภัยเพื่อให้แน่ใจว่าจะไม่มีการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลต่อบุคคลใด ๆ ที่ไม่มีสิทธิได้รับ นอกจากนี้เราอาจติดต่อท่านเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำขอของท่านเพื่อให้การตอบกลับของเราเร็วขึ้น

ท่านไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน (หรือในการใช้สิทธิอื่นใด) อย่างไรก็ตาม เราอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการที่สมเหตุสมผลหากคำขอของท่านไม่มีมูลความจริง ซ้ำซ้อน หรือมากเกินไป หรือเราอาจปฏิเสธที่จะปฏิบัติตามคำขอของท่านในสถานการณ์เหล่านี้และเราจะระบุเหตุผลในการปฏิเสธ

การจำกัดเวลาในการตอบกลับ

เราพยายามตอบคำขอที่ถูกต้องตามกฎหมายทั้งหมดภายในหนึ่งเดือนหรือภายในกรอบระยะเวลาตามที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลที่ใช้บังคับกำหนด ในบางครั้งเราอาจใช้เวลานานกว่าหนึ่งเดือนหากคำขอของท่านมีความซับซ้อนเป็นพิเศษหรือท่านได้ส่งคำร้องขอเป็นจำนวนมาก ในกรณีนี้เราจะแจ้งให้ท่านทราบ

การรักษาความปลอดภัยของข้อมูล

เราได้วางมาตรการรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสมเพื่อป้องกันไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านสูญหายโดยไม่ได้ตั้งใจ ถูกใช้ หรือเข้าถึงด้วยวิธีที่ไม่ได้รับอนุญาต เปลี่ยนแปลงหรือเปิดเผย นอกจากนี้ เราจำกัดการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เฉพาะพนักงาน ตัวแทน ผู้รับจ้าง และบุคคลภายนอกอื่น ๆ ที่จำเป็นต้องทราบ โดยพวกเขาจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามคำสั่งของเราเท่านั้น และพวกเขามีหน้าที่ในการรักษาความลับ

เราได้จัดให้มีขั้นตอนในการจัดการกับการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลที่เป็นที่น่าสงสัยและจะแจ้งให้ท่านและหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องทราบถึงการละเมิดหากเราจำเป็นต้องทำตามกฎหมาย

คุกกี้ (Cookies)

เราใช้คุกกี้ (ไฟล์ข้อความขนาดเล็กที่เก็บไว้ในเบราว์เซอร์ของท่าน) และเทคนิคอื่น ๆ เช่น เว็บบีคอน (web beacons) (ไฟล์รูปภาพขนาดเล็กที่ชัดเจนซึ่งใช้ติดตามการเคลื่อนไหวของท่านบนเว็บไซต์ของเรา) ข้อมูลเหล่านี้รวบรวมข้อมูลที่บอกเราว่าท่านใช้เว็บไซต์และบริการที่เกี่ยวข้องกับเว็บของเราอย่างไร เราใช้สิ่งเหล่านี้เพื่อรวบรวมรายงานทางสถิติเกี่ยวกับกิจกรรมบนเว็บไซต์

การใช้คุกกี้ช่วยให้เว็บไซต์ของเรามีความเกี่ยวข้องกับความสนใจและความต้องการของท่าน เราอาจใช้คุกกี้ถาวร (persistent cookie) (คุกกี้ที่ยังคงเชื่อมโยงกับเบราว์เซอร์ของท่าน) เพื่อบันทึกรายละเอียดของท่าน เพื่อให้เราสามารถจดจำท่านได้หากท่านเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราอีกครั้ง

ท่านสามารถเลือกที่จะปฏิเสธคุกกี้หรือตั้งค่าเบราว์เซอร์ของท่านเพื่อแจ้งให้ท่านทราบทุกครั้งที่เว็บไซต์พยายามติดตั้งคุกกี้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุกกี้ โปรดไปที่ www.aboutcookies.org หรือ www.allaboutcookies.org ซึ่งท่านสามารถค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการปิดคุกกี้ได้ที่เว็บไซต์ดังกล่าว

ประเภทของคุกกี้ที่เราใช้บนไซต์นี้ ได้แก่

 1. คุกกี้ที่จำเป็นอย่างยิ่ง (Strictly Necessary Cookies): คุกกี้เหล่านี้จำเป็นสำหรับเว็บไซต์ในการทำงานและไม่สามารถปิดการใช้งานได้ในระบบของเรา โดยปกติคุกกี้ประเภทนี้จะถูกจะตั้งค่าจากการดำเนินการของท่านซึ่งเป็นการขอรับบริการเท่านั้น เช่น การตั้งค่าความเป็นส่วนตัว การเข้าสู่ระบบหรือการกรอกแบบฟอร์ม ท่านสามารถตั้งค่าเบราว์เซอร์ของท่านให้ปิดกั้นการใช้งานหรือแจ้งเตือนท่านเกี่ยวกับคุกกี้เหล่านี้ แต่หากกระทำการดังกล่าวบางส่วนของไซต์จะไม่ทำงาน คุกกี้เหล่านี้จะไม่เก็บข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ที่สามารถระบุตัวตนได้
 2. คุกกี้การวิเคราะห์ (Analytics Cookies): เราใช้คุกกี้เหล่านี้เพื่อวิเคราะห์และระบุพฤติกรรมของผู้เยี่ยมชมเว็บของเรา เราจะติดตามที่อยู่ IP บนอุปกรณ์ที่ท่านใช้เพื่อระบุตัวตนของท่านเมื่อท่านเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา หากเป็นไปได้เราจะรวมข้อมูลพฤติกรรมการใช้เว็บออนไลน์ของท่านกับข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้เราไว้ก่อนหน้านี้ ข้อมูลนี้จะใช้ในการวิเคราะห์พฤติกรรมบนเว็บไซต์ของเราและเพื่อปรับแต่งประสบการณ์ของท่านให้มีความเฉพาะตัว
 3. คุกกี้โฆษณา (Advertising Cookies): คุกกี้เหล่านี้อาจถูกตั้งผ่านไซต์ของเราโดยพันธมิตรโฆษณาของเรา โดยบริษัทเหล่านั้นสามารถใช้และแบ่งปันคุกกี้เหล่านั้นเพื่อสร้างโพรไฟล์ที่ท่านสนใจและแสดงโฆษณาที่เกี่ยวข้องบนไซต์อื่น ๆ ให้ท่านเห็น ข้อมูลนี้อ้างอิงจากการระบุเบราว์เซอร์และอุปกรณ์อินเทอร์เน็ตของท่านโดยไม่ซ้ำกัน หากท่านไม่อนุญาตให้ใช้งานคุกกี้เหล่านี้ ท่านจะพบกับโฆษณาที่ตรงเป้าหมายน้อยลง
 4. คุกกี้การมีส่วนร่วม (Engagement Cookies): คุกกี้เหล่านี้ใช้เพื่อเพิ่มการทำงานให้กับไซต์และอาจส่งผลต่อประสบการณ์ของท่านหากปิดการใช้งานอยู่ คุกกี้เหล่านี้จะใช้เพื่อให้วิทเจ็ท (widget) การปรับปรุงสำหรับระบบตอบกลับอัตโนมัติสามารถให้การสนับสนุนลูกค้า หรือให้วิทเจ็ท (widget) การแจ้งเตือนสามารถดึงดูดความสนใจของท่านไปยังข้อเสนอใหม่และพิเศษ คุกกี้เหล่านี้อาจติดตามการเดินทางของลูกค้าของท่านเพื่อปรับแต่งการสนับสนุนและการส่งข้อความที่ได้รับให้มีความเฉพาะตัว

หากท่านต้องการปิดกั้นการใช้งานคุกกี้ โปรดไปที่

 • Google AdWords - https://adssettings.google.com/authenticated
 • Facebook Pixel - ท่านสามารถปิดใช้งานคุกกี้หรือเทคโนโลยีที่คล้ายกันเหล่านี้ผ่านการตั้งค่าเบราว์เซอร์ของท่าน
 • การโฆษณาบน Twitter - ท่านสามารถปิดการใช้งานโฆษณาที่ปรับแต่งได้ผ่านการตั้งค่า Twitter ของท่านโดยไปที่ส่วน "เนื้อหาโปรโมท" และ "การปรับเปลี่ยนในแบบของท่าน"
 • Google Analytics - ท่านสามารถปิดใช้งานคุกกี้เหล่านี้ผ่านการตั้งค่าเบราว์เซอร์ของท่าน หรือโดยการดาวน์โหลดโปรแกรมเสริมของเบราว์เซอร์ที่ https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

ท่านสามารถปิดใช้งานคุกกี้เหล่านี้ผ่านการตั้งค่าเบราว์เซอร์ของท่าน

ความรับผิด

เว็บไซต์นี้ไม่ได้มีไว้สำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี และเราไม่ได้รู้เห็นเป็นใจในการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับเด็ก

หากท่านให้ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลภายนอกแก่เรา ท่านรับรองว่าท่านได้แจ้งบุคคลภายนอกซึ่งท่านได้มอบข้อมูลของพวกเขาเหล่านั้นให้แก่เรา ถึงประเด็นที่ระบุไว้ในคำชี้แจงฉบับนี้ นอกจากนี้ท่านรับประกันได้ว่าได้รับอนุญาตจากพวกเขาให้มอบข้อมูลของพวกเขาเหล่านั้นให้แก่ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้

ท่านจะต้องรับผิดชอบต่อข้อมูลที่ได้ให้ไว้ที่เป็นเท็จหรือไม่ถูกต้องและต่อความเสียหายทั้งทางตรงและทางอ้อมที่เกิดกับเรา หรือกับบุคคลภายนอก

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงว่าด้วยความเป็นส่วนตัวนี้

เรามีการทบทวนคำชี้แจงว่าด้วยความเป็นส่วนตัวของเราอย่างสม่ำเสมอ ที่ด้านบนสุดของหน้านี้ท่านจะเห็นวันที่ที่มีการแก้ไขคำชี้แจงว่าด้วยความเป็นส่วนตัวครั้งล่าสุดและยังเป็นวันที่การเปลี่ยนแปลงจะมีผลบังคับใช้ การใช้บริการของท่านหลังจากการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้หมายความว่าท่านยอมรับคำชี้แจงว่าด้วยความเป็นส่วนตัวฉบับแก้ไข หากท่านต้องการตรวจสอบเวอร์ชั่นของคำชี้แจงว่าด้วยความเป็นส่วนตัวฉบับที่มีผลบังคับใช้ก่อนการแก้ไขในครั้งนี้ โปรดติดต่อเราที่ privacy.avc@minor.com

สิ่งสำคัญคือข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บไว้เกี่ยวกับท่านนั้นถูกต้องและเป็นปัจจุบัน โปรดแจ้งให้เราทราบหากข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมีการเปลี่ยนแปลงในระหว่างที่ท่านมีความสัมพันธ์กับเรา

ติดต่อเรา

หากท่านต้องการใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่ระบุไว้ข้างต้น กรุณาติดต่อเรา

เอเชีย แอฟริกา และตะวันออกกลาง

ทางอีเมล: privacy.avc@minor.com หรือ

ทางไปรษณีย์: เลขที่ 88 อาคารเดอะปาร์ค ชั้น 12 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 ประเทศไทย

ความเป็นส่วนตัวของคุณ(Your Privacy)

เราใช้คุกกี้เพื่อให้ช่วยพัฒนาประสบการณ์การใช้งานให้ดียิ่งขึ้นเมื่อคุณเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา โปรดคลิก "ยอมรับ" เพื่อเปิดการใช้การคุกกี้ ทั้งนี้ท่านสามารถยกเลิกความยินยอมได้ตลอดเวลา โดยจัดการการตั้งค่าของท่าน ที่นี่.
ท่านสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุลคล.