นโยบายการใช้สื่อสังคมออนไลน์

เงื่อนไขการใช้งานและแสดงความคิดเห็นบนสื่อสังคมออนไลน์ของอนันตรา เวเคชั่น คลับ

ช่องทางโซเชียลมีเดียร์ของอนันตรา เวเคชั่น คลับ เป็นแหล่งโซเชียลมีเดียร์สำหรับกลุ่มสมาชิกเพื่อสร้างปฏิสัมพันธ์และเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนข่าวสาร รูปภาพ วีดิโอ ที่เกี่ยวข้องกับโปรแกรมต่างๆของเราร่วมกัน เป้าหมายของเราคือการได้มอบข้อมูลที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์ และเป็นการเปิดประเด็นให้ได้พูดคุยเกี่ยวกับหัวข้อเฉพาะบางอย่างตามโพสต์ของเราหรือสื่อต่างๆ

อยู่ในขอบข่ายของหัวข้อที่พูดคุย เราต้องการให้สมาชิกได้แสดงความคิดเห็นที่เต็มไปด้วยความรู้สึกห่วงใย เข้าถึงประเด็น และมีการอภิปรายในหัวข้อต่างๆ รวมถึงแลกเปลี่ยนข่าวสารหรือเหตุการณ์ที่น่าสนใจใหม่ๆ ความคิดเห็นที่ไม่เกี่ยวข้องกับเนื้อหา หรือค่อนข้างบิดเบือนจะถูกลบออกไปจากระบบ

ให้ความเคารพต่อความคิดเห็นของผู้อื่น เรายินดีรับฟังความคิดเห็นผ่านทางหน้าเพจของสื่อโซเชียลมีเดียโดยต้องไม่เป็นพิษเป็นภัยต่อผู้สังเกตการณ์ท่านอื่น อย่างไรก็ตาม เราต้องการให้การโพสต์ข้อความและบทสนทนาต่างๆเป็นไปด้วยความมีมารยาทและให้ความเคารพต่อผู้อื่น

เรามีสิทธิ์ที่จะไม่เก็บเนื้อหาใดๆที่ท่านโพสต์บนหน้าเพจหรือบน feed ของเรา และสามารถลบออก แก้ไข เลื่อนตำแหน่ง ได้ตลอดเวลา เนื้อหาที่โพสต์ที่ไม่เข้าข่ายเงื่อนไขและข้อกำหนด หรือด้วยเหตุผลอื่นใดที่มีการให้ความเห็นเกี่ยวกับ:

 • การเหยียดเชื้อชาติ ความเกลียดชัง เหยียดเพศ หมิ่นประมาท ดูถูก หรือให้ร้าย
 • ให้คำแนะนำที่ค่อนข้างซีเรียส ยังพิสูจน์ไม่ได้ ไม่มีข้อมูลสนับสนุน หรือข้อมูลไม่ถูกต้องใดๆที่มีผลกระทบต่อบุคคลและองค์กรต่างๆ
 • ด่าทอ โกรธเคือง หยาบคาย ดูถูก ดูแคลน ความรุนแรง ลามก อนาจาร ทั้งด้วยน้ำเสียงและเนื้อหา
 • ทำให้ขุ่นเคือง ดูหมิ่น ทำให้เสื่อมเสีย หรือ ถ้อยคำหมิ่นประมาทต่อบุคคลหรือองค์กร
 • กระตุ้นหรือแนะนำกิจกรรมที่ไม่ถูกกฎหมาย รวมถึงการหลอกลวงต้มตุ๋น
 • ข้อความที่ไม่ได้ถูกส่งจากผู้เขียนจริง และ/หรือโพสต์โดยบุคคลแฝงหรือระบบคอมพิวเตอร์ (โรบ็อท)
 • ข้อความในทางโฆษณาเชิญชวน ข้อความสแปม ข้อความที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการก่อกวน ชักจูง โฆษณาเพื่อการค้า หรือข้อความซ้ำๆสำหรับโฆษณาหรืออื่นๆ
 • เป็นโพสต์ข้อความซ้ำๆ หรือสแปมก่อกวนให้เกิดความรำคาญ
 • โพสต์โดยใช้ตัวพิมพ์ใหญ่ทั้งหมด (ยากลำบากในการอ่านและยังหมายถึงกำลังตะโกน)
 • มีรายละเอียดข้อมูลส่วนตัวหรือเฉพาะเจาะจง รวมถึงรูปภาพ เกี่ยวกับท่านหรือบุคคลอื่นที่ยังไม่ได้รับการยินยอมให้เผยแพร่
 • เข้าใจยาก ไม่มีความสอดคล้องกัน หรือไม่สอดรับกับสิ่งที่กำลังจะสื่อสาร

ในขณะที่เรากำลังปรับแก้โพสต์เหล่านั้น เราไม่ต้องการให้ท่านคาดหวังว่าเราจะตอบรับกับทุกๆเนื้อหาที่โพสต์ในหน้าเพจหรือ feed ของเรา ความคิดเห็นของคนอื่นจะสะท้อนในมุมมองที่เขามองเห็น และไม่ได้ถูกอนุมัติจากทางเรา และเราจะไม่อนุมัติกิจกรรมใดๆ หรืออีเว้นท์ใดๆที่โพสต์โดยผู้ใช้งาน กล่าวโดยสรุปคือ ควรให้ความเคารพและให้แน่ใจว่าความคิดเห็นของท่านจะต้องสอดคล้องกับสิ่งที่กำลังพูดคุยกันอยู่หรือได้โพสต์ทิ้งไว้

ช่องทางโซเชียลมีเดียร์ของเรา ไม่ใช่แหล่งแก้ไขปัญหานานาประการ หรือรองรับคำบ่นหรือข้อแนะนำเกี่ยวกับการขายรายบุคคล ประสบการณ์เกี่ยวกับบริการ หรือผลิตภัณฑ์ของเรา แต่ไม่ได้หมายความว่าเราไม่ต้องการที่จะได้ยินเสียงตอบรับจากท่าน แต่ด้วยสิ่งที่น่าเป็นกังวลนี้สามารถฝึกสอนได้โดยตัวแทนที่มีประสบการณ์ หากท่านสนใจที่ร่วมแชร์ความคิดเห็นหรือส่งผลตอบรับนอกเหนือจากช่องทางเหล่านี้แล้ว ท่านสามารถคลิก ติดต่อเราความเห็นของท่านอาจถูกส่งต่อไปยังแผนกอื่นของ อนันตรา เวเคชั่น คลับ หรือทางเจ้าหน้าที่เพื่อทำการติดตามผลอย่างเหมาะสมต่อไป

ข้อกำหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับเนื้อหาที่ผู้ใช้สร้างขึ้น

 1. การเลือกเนื้อหาสื่อสังคมออนไลน์ที่ผู้ใช้สร้างขึ้น ("เนื้อหา") เพื่อใช้ในช่องทางสังคมออนไลน์และเว็บไซต์ของอนันตรา เวเคชั่น คลับ จะดำเนินการโดยบริษัท เอ็มไอ สแควร์ จำกัด ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า "บริษัท" ผู้ใช้ไม่สามารถสมัครรับการคัดเลือกได้ การตัดสินใจของบริษัทถือเป็นที่สุด และจะไม่สามารถใช้สิทธิ์ไล่เบี้ยตามกฎหมาย
 2. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ("ผู้ให้ข้อมูล") ต้องมีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป
 3. บริษัทจะเลือกเนื้อหาที่ได้มีการโพสต์บนอินเตอร์เน็ตซึ่งเกี่ยวข้องและสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และหลักการของแบรนด์อนันตรา เวเคชั่น คลับ (เช่น ข้อความ โพสต์บนสื่อสังคมออนไลน์ รูปภาพ หรือวิดีโอ) บนช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ของบริษัท
 4. ผู้ให้ข้อมูลยินยอมให้นำเนื้อหาไปใช้ซ้ำบนสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆของอนันตรา เวเคชั่น คลับ และ/หรือเว็บไซต์ของอนันตรา เวเคชั่น คลับ
 5. ผู้ให้ข้อมูลรับรู้และยอมรับว่าบริษัทสงวนสิทธิ์ในการใช้เนื้อหาใดๆ ที่มีการใส่ hashtag #anantaraclub และ/หรือ #anantara หรือรวมถึงตำแหน่งที่ตั้ง หรือแท็กทางสังคมออนไลน์ที่เฉพาะเจาะจงสำหรับ อนันตรา เวเคชั่น คลับ หรือ โรงแรมและรีสอร์ทในเครืออนันตรา และอาจอ้างอิงถึงแหล่งที่มาดั้งเดิมของเนื้อหาดังกล่าว
 6. เนื้อหาจะต้องมาจากผู้ให้ข้อมูลแต่ละรายเท่านั้น หากมีภาพหมู่ รูปภาพและ/หรือวิดีโอ ผู้ให้ข้อมูลมีหน้าที่ในการตรวจสอบว่าแต่ละท่านที่รวมอยู่ในเนื้อหาดังกล่าวได้ยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขในหนังสือฉบับนี้ และให้ความยินยอมโดยชัดแจ้งในใช้รูปภาพ ภาพถ่ายและ/หรือวิดีโอก่อนที่บริษัทจะนำไปใช้
 7. ผู้ให้ข้อมูลรับรองว่าเนื้อหาเป็นผลงานสร้างสรรค์ของตนเองและไม่ได้มีการนำเนื้อหาใดๆมาจากบุคคลที่สาม
 8. เนื้อหาจะได้รับการคัดเลือกและใช้โดยบริษัทตามข้อกำหนดและเงื่อนไขดังต่อไปนี้
 9. โดยการตอบแทนที่มีมูลค่าและมีผลทางกฎหมาย และเป็นที่พอใจและยอมรับแล้วโดยผู้ให้ข้อมูล ผู้ให้ข้อมูลยินยอมให้สิทธิแต่เพียงผู้เดียวแก่ บริษัท, ตัวแทนและผู้แทนของบริษัท, บุคคลอื่นๆ ที่ทำงานเพื่อหรือในนามของบริษัท, ผู้ได้รับใบอนุญาตจากบริษัท, บริษัทในเครือ, ผู้สืบสิทธิ์ และผู้ที่ได้รับมอบหมายจากบริษัท ในการใช้, แจกจ่าย, เผยแพร่, จัดนิทรรศการ, แปลงเป็นดิจิทัล, ออกอากาศ, จัดแสดง, เปิดเผย, ลบออก, ทำซ้ำ, ผลิตผลงานและใช้ประโยชน์จากเนื้อหา, ภาพถ่ายและข้อมูลใดๆจากเนื้อหา หรือสิ่งที่ได้มาจากเนื้อหาที่ส่งมอบโดยผู้ให้ข้อมูล โดยไม่จำกัดระยะเวลา,ไม่มีข้อผูกมัด, ไม่จำกัดสถานที่, ไม่มีข้อจำกัดอื่นๆ และสามารถโอนให้ผู้อื่นได้ ทั้งนี้ การให้ความยินยอมดังกล่าวไม่สามารถเพิกถอนได้ และยังรวมถึงการโพสต์ การโพสต์ซ้ำ หรือการแชร์บนสื่อสังคมออนไลน์ และ/ หรือเว็บไซต์ของอนันตรา เวเคชั่น คลับ
 10. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่ใช้ หรือตัดออกซึ่งเนื้อหาที่ได้เผยแพร่แล้วเมื่อใดก็ได้
 11. หากผู้ให้ข้อมูลได้ลบเนื้อหาบนแพลตฟอร์มเดิมที่เคยมีการโพสต์ไว้ และแพลตฟอร์มดังกล่าวมีการเชื่อมโยงกับสื่อสังคมออนไลน์ของอนันตรา เวเคชั่น คลับ เนื้อหาดังกล่าวจะถูกลบออกจากสื่อสังคมออนไลน์ของอนันตรา เวเคชั่น คลับเช่นกัน  ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความล่าช้าตามสมควรที่อาจเกินขึ้นด้วยเหตุผลทางเทคนิค หากบริษัทใช้เนื้อหาในช่องทางอื่นๆ ที่มิได้เชื่อมต่อกัน เช่น บนเว็บไซต์ของอนันตรา เวเคชั่น คลับ ผู้ให้ข้อมูลสามารถติดต่อบริษัทได้ที่ +662 365 7500 หากไม่ต้องการให้ใช้เนื้อหาดังกล่าวอีกต่อไป และบริษัทจะทำการลบเนื้อหาดังกล่าวออกภายในระยะเวลาที่เหมาะสม
 12. เกี่ยวกับเนื้อหา ผู้ให้ข้อมูลแสดงให้เห็นและรับประกันว่าเขา/เธอมีสิทธิทั้งหมดที่จำเป็นในการให้ความยินยอมเกี่ยวกับเนื้อหา และการจัดหาหรือการสร้างสรรค์เนื้อหาดังกล่าวเป็นไปตามกฎหมาย กฎ และข้อบังคับทั้งหมด และไม่ฝ่าฝืน หรือละเมิดลิขสิทธิ์เครื่องหมายการค้า ความลับทางการค้า ความเป็นส่วนตัว หรือทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ หรือสิทธิอื่นใดของบุคคลที่สาม และยังปลอดจากไวรัสและมัลแวร์อื่นๆ ภายใต้ขอบเขตของกฎหมาย ผู้ให้ข้อมูลยังยอมสละอย่างถาวรซึ่ง "สิทธิทางจริยธรรม" หรือสิทธิอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการระบุถึงผู้ประพันธ์ หรือความสมบูรณ์ของเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลแต่ละรายการในเนื้อหาของผู้ใช้ที่ส่งมา
 13. เนื้อหาสามารถเข้าถึงได้โดยบุคคลที่สาม ผ่านทางฟังก์ชันและเครื่องมือต่างๆที่ใช้ในการแชร์บนสื่อสังคมออนไลน์ เพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าวนี้ บริษัทจะต้องได้รับการอนุญาตให้ออกแบบใหม่ บันทึก ทำซ้ำ เผยแพร่ จัดแสดง นำเสนอต่อสาธารณชนและ/หรือ ฉายซ้ำ และเผยแพร่ต่อสาธารณชน รวมถึงการตัด และแก้ไข ปรับปรุง และปรับเปลี่ยนเนื้อหาที่ผู้ใช้สร้างขึ้น หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของเนื้อหาดังกล่าว เช่น การตัดทอน (สิทธิ์ในการแก้ไข)
 14. ผู้ให้ข้อมูลจะรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายทั้งหมด หากมี ซึ่งมิได้ระบุไว้อย่างชัดเจนในข้อกำหนดและเงื่อนไขในหนังสือฉบับนี้
 15. เนื้อหาที่อ่านไม่ออก หรือเสียหาย หรือเนื้อหาที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขในหนังสือฉบับนี้ไม่ว่าทางหนึ่งทางใด จะถือว่าไม่สามารถใช้งานได้
 16. บริษัทและตัวแทนของบริษัท จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ส่งมอบโดยผู้ให้ข้อมูลสำหรับกิจกรรมนี้ เพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการกิจกรรมนี้ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมให้ใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อวัตถุประสงค์อื่น
 17. การตัดสินใจของบริษัทมีผลผูกพันในทุกเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหา และจะไม่มีการบันทึกการติดต่อใดๆ
 18. ภายใต้ขอบเขตที่กฎหมายอนุญาต บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหาย ความสูญเสียหรืออันตรายที่เกิดขึ้นจากการนำส่งเนื้อหา และการใช้เนื้อหาดังกล่าว
 19. เมื่ออนุญาตให้ใช้เนื้อหาของตนแล้ว ผู้ให้ข้อมูลยอมรับในข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้งานในปัจจุบัน รวมถึงข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้งานบน Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, Wechat และ Weibo
 20. ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ (และข้อพิพาทที่มิได้ระบุในสัญญา/ ข้อกล่าวหาที่เกิดขึ้นนอกเหนือ หรือเกี่ยวข้องกับข้อกำหนดและเงื่อไข) จะอยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายไทย และผู้ให้ข้อมูลอยู่ภายใต้อำนาจศาลของศาลแห่งราชอาณาจักรไทย

อนันตรา เวเคชั่น คลับ ขอสงวนสิทธิ์ในการเพิ่มเติม ลบ หรือแก้ไขข้อกำหนดในการใช้งานเหล่านี้ได้ตลอดเวลา โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดในการใช้งานเหล่านี้และท่านยังคงเข้าถึงสื่อสังคมออนไลน์ของเราต่อไป จะถือว่าท่านได้ยอมรับการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นแล้ว

ขอขอบคุณที่ช่วยสนับสนุนเราในการส่งเสริมการสื่อสารที่เปิดกว้าง และสุภาพในชุมชนของเรา

หากท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับข้อกำหนดในการใช้งานเหล่านี้ หรือวิธีการใช้ โปรดติดต่อ อนันตรา เวเคชั่น คลับ

ความเป็นส่วนตัวของคุณ(Your Privacy)

เราใช้คุกกี้เพื่อให้ช่วยพัฒนาประสบการณ์การใช้งานให้ดียิ่งขึ้นเมื่อคุณเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา โปรดคลิก "ยอมรับ" เพื่อเปิดการใช้การคุกกี้ ทั้งนี้ท่านสามารถยกเลิกความยินยอมได้ตลอดเวลา โดยจัดการการตั้งค่าของท่าน ที่นี่.
ท่านสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุลคล.